A
linka
 


Vratná smyčka - elektrické zapojení

Následující schémata ukazují možné způsoby zapojení vratné smyčky.

Jednosměrně průjezdná smyčka
Toto zapojení je asi nejčastěji používané vzhledem ke své jednoduchosti. Využívá 4 diody, které jsou zapojeny tak, aby do izolovaných úseků smyčky propouštěly vždy jen napětí správné polarity. Smyčka je průjezdná pouze jednosměrně a využívá se hlavně ve skrytých částech kolejiště k otáčení souprav. Součástí úseku 2 může být skryté nádraží o více kolejích. Výhybku na vjezdu do smyčky můžeme ovládat buď kolejovými kontakty nebo ji nechat jako samovratnou, bez přestavníku, kdy ji v poloze "rovně"
bude lehce přidržovat pružina a při výjezdu ze smyčky si ji do odbočky vlak "rozříznutím" přestaví sám.

Popis funkce:
Vlak vjede do smyčky ve směru šipky, projede úsekem 2 a po najetí lokomotivy do úseku 1 zastaví. Úsek 1 je k trati připojen přes dvojici diod D1 a D2, které při vjezdové polaritě napájecího napětí do úseku nepropouštějí proud. Po přepnutí směru jízdy (změně polarity napětí v kolejích) je úsek 1 přes diody připojen k trati a naopak úsek 2, napájený přes dvojici diod D3 a D4, je odpojen. Tím je umožněn výjezd vlaku ze smyčky zpět na trať.
Spínač P není pro funkci smyčky důležitý a může být vynechán. Umožňuje pouze připojení úseku 2 přímo k trakčnímu napětí pro případ, kdy potřebujeme v úseku 2 zajistit jízdu v obou směrech, např. při rozpojení soupravy.

Najeď myší na obrázek...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednosměrně průjezdná smyčka s re
Variantou zapojení s diodami je zapojení s relé, které je spínáno v závislosti na polaritě napětí v kolejích, tedy v závislosti na směru jízdy.

Najeď myší na obrázek...

Popis funkce:
Vlak vjede do smyčky ve směru šipky, relé Re je sepnuto přes diodu D1 a přepínač S, projede úsekem 2 a po najetí lokomotivy do úseku 1 zastaví. Úsek 1 je k trati připojen přes kontakty relé a při vjezdové polaritě napájecího napětí je odpojen. Po přepnutí směru jízdy (změně polarity napětí v kolejích) relé Re odpadne a svýmí kontakty připojí úsek 1 a odpojí úsek 2. Tím je umožněn výjezd vlaku ze smyčky zpět na trať.
Přepínač S přepíná směr projíždění smyčky pro případ, kdy potřebujeme ve smyčce couvat (např. při rozpojení soupravy) nebo jí projet v opačném směru. Po jeho přepnutí obvod funguje shodně, ale s opačnou polaritou napětí v kolejích. Relé je spínáno přes diodu D2.


Kondenzátory C slouží k vyhlazení napájecího napětí pro relé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obousměrně průjezdná smyčka
Zapojení obousměrné smyčky je trochu komplikovanější a nalezne uplatnění v případech, kdy je smyčka součástí viditelných úseků trati a potřebujeme v ní realizovat obousměrný provoz. Součástí úseku 2 může být skryté nádraží.

Popis funkce:
Výhybka na vjezdu do smyčky je ovládaná kontaktem "a" přepínače P (připojení přestavníku není ve schématu zakresleno). Přepínač P současně kontaktem "b" spíná relé A a B, která přepínají napájení úseků smyčky.
Vlak vjede odbočkou do úseku 1, projede úsek 2 a zastaví po najetí lokomotivy do odpojeného úseku 3. Další jízda je možná teprve po přestavení vjezdové výhybky přepínačem P do polohy rovně. Tím dojde k odpojení úseku 1 a připojení úseku 3 k trakčnímu napájení. Po změně směru jízdy na ovladači je možný výjezd ze smyčky na trať. Vjezd v přímém směru a výjezd odbočkou probíhá obdobným způsobem. Protože je smyčka průjezdná obousměrně, není odjezd ze smyčky podmíněn správnou polaritou napětí (tedy směrem jízdy), ale pouze postavením vjezdové výhybky.

Dioda D a kondenzátor C slouží k usměrnění a vyhlazení napájecího napětí pro napájení relé.


Najeď myší na obrázek...

Použité součástky:
D, D1-D4 - dioda 1N4007 nebo jiná usměrňovací dioda (na napětí 25V a vyšší, proud cca 0,8 -1A).
C - elektrolytický kondenzátor 470M na napětí 35V (nebo vyšší)
R - odpor 680 ohm
relé A a B - M4-12H


 
linka 2