A
linka
 


Vjezdové návěstidlo - elektrické zapojení

Následující schéma ukazuje elektrické zapojení vjezdového návěstidla s předvěstí. Návěstní znak na vjezdovém návěstidle je závislý na postavené vlakové cestě a návěsti na odjezdovém návěstidle.
Návěstní znaky viz. Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém návěstidle
(ve stanicích s rychlostní návěstní soustavou)

1

Popis zapojení
Schéma ukazuje stav, kdy jsou všechna návěstidla v základní poloze "Stůj" a vlaková cesta je postavena na kolej 1.
Přepínač N1 ovládá relé N1 vjezdového návěstidla. V klidovém stavu je přes kontakt relé N1 sepnuta červená. Po sepnutí přepínače N1 relé N1 přitáhne a svým kontaktem odpojí červenou a sepne povolující návěst na vjezdovém návěstidle. Současně odpojí na předvěsti P1 žlutou a sepne zelenou.
Relé N1C spíná v případě přestavení výhybky V1 nebo V2 do odbočky a svým kontaktem spíná dolní žlutou vjezdového návěstidla.
Relé N1B spíná současně s relé N1C a svým kontaktem "b" odpojuje zelenou a kontaktem "a" připojuje horní žlutou.
Relé N1A spíná v případě, že je odjezdové návěstidlo na postavené vlakové cestě v poloze "Volno" nebo "Rychlost 40 km/h a volno". Svým kontaktem "b" přepíná mezi horní žlutou a zelenou v případě, že je vlaková cesta postave na kolej 1 a kontaktem "a" přepíná mezi horní žlutou klidnou a kmitavou v případě, že je vlaková cesta postavena do odbočky na kolej 2 nebo 3.
Relé P1 ovládá předvěst a spíná v případě, jeli sepnuto současně relé N1 a N1C (vjezd odbočkou) a svým kontaktem "a" spíná žlutou kmitavou a kontaktem "b" odpojuje zelenou.

BLIK označuje místo připojení přerušovaného napětí pro kmitavá světla (např. výstup tranzistorového přerušovače).
Výhybky V1 a V2 ovládají svým kontaktem zpětného ohlasu relé V1 a V2 (ovládání přestavníků není z důvodu přehlednosti zakresleno).

Ovládání odjezdových návěstidel je zakresleno pouze zjednodušeně.

__________________________________________________________________________________

Použité součástky:

D - běžná usměrňovací dioda pro napětí >25V a proud >1 A
R - odpor 680 ohm
C - elektrolytický kondenzátor 500uF / 25V
Relé - M4-12H (viz. http://www.gme.cz/


 
linka 2