A
linka
 


Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém návěstidle
(ve stanicích s rychlostní návěstní soustavou)

Rychlostní návěstní soustava
Povolující návěst sestává ze dvou částí. Dolní část vyjadřuje rychlost pro obvod výhybek následující za návěstidlem, horní část návěstí rychlost očekávanou u příštího návěstidla.

Základní poloha
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.

Vjezd přímo   Vjezd do odbočky
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.


Průjezd přímo   Průjezd odbočkou
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.


Odjezd přímo   Odjezd odbočkou
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.


Průjezd na vedlejší trať   Průjezd na vedlejší trať
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl. 
linka 2