Pulzní regulátor jízdy vlaku

Pulzní regulátor umožňuje velmi plynulou regulaci rychlosti jízdy lokomotiv, jízdu ve velmi nízkých rychlostech (jízda krokem) a celkově zlepšuje jízdní vlastnosti modelů.

Základem regulátoru je stavebnice Hobby elektro 016 - Regulátor stejnosměrných motorků
Po drobných úpravách lze toto zapojení využít i pro modelovou železnici. Jako zdroj vstupního napětí regulátoru lze použít např. napáječ FZ 1 nebo jiný zdroj =12V.

Pro zájemce nabízím možnost objednání hotového ovladače s pulzní regulací.

Úpravy:

1. Kmitočet spínání regulátoru je nastaven na 250 Hz. Pro dosažení optimálních jízdních vlastností lokomotiv (zvláště pro velmi pomalé rychlosti jízdy) je vhodná spínací frekvence 50-80 Hz. Požadovanou frekvenci nastavíme změnou kapacity kondenzátoru C1 (10n) na 33n.

2. Při nastavení nulových otáček zůstává na výstupních svorkách regulátoru nízké napětí, což působí rušivé vrčení motorků stojících lokomotiv. Problém odstraníme nahrazením odporu R1 (4k7) drátovou spojkou.

Zapojení je potřeba doplnit přepínačem P pro změnu směru jízdy. Na svorky 1 a 4 připojíme vhodný zdroj =12V, nejlépe stabilizovaný.

Mezi zdroj a vstup regulátoru zapojíme diodu D, která působí jako ochrana v případě přepólování vstupního napětí (např. když je regulátor napájen z "klasického vláčkového napáječe" např. FZ1, který umožňuje změnu polarity na výstupních svorkách) a kondenzátor C4, který slouží k vyhlazení vstupního napětí regulátoru.

Pokud je k napájení použit nestabilizovaný zdroj, doporučuji zařadit do obvodu integrovaný stabilizátor 78S12 a obvod doplnit o kondenzátor C1, který slouží k filtraci výstupního napětí stabilizátoru a kondenzátory C2 a C3, které slouží k odrušení a zabraňují rozkmitání obvodu.
Stabilizace napětí na vstupních svorkách regulátoru, pomůže dalšímu zlepšení jízdy modelů v pomalých rychlostech.

Pokud používáme pro napájení =12V zdroj z PC, který je stabilizovaný, není potřeba používat další stabilizátor (nefungoval by správně). PC zdroj je mnohem výkonnější než běžné napáječe, proto je vhodné připojit ho k regulátoru přes autožárovku 12V/21W, která bude fungovat jako jednoduchá proudová ochrana a v případě zkratu na kolejišti zabrání zničení koncového tranzistoru regulátoru.

P
oužité součástky:
D - dioda 1N4007 nebo jiná křemíková usměrňovací dioda (na napětí 25V a vyšší, proud cca 0,8 -1A).
C1 - elektrolytický kondenzátor 100M na napětí 25V (nebo vyšší)
C2, C3 - kondenzátor 10n až 100n na napětí 25V (nebo vyšší)
C4 - elektrolytický kondenzátor 470M na napětí 25V (nebo vyšší)
Integrovaný stabilizátor 78S12

Ž - autožárovka 12V/21W