A
linka
 


Využití PC AT nebo ATX zdroje pro napájení kolejiště

Při brouzdání internetem jsem narazil na článek pojednávající o využití zdroje používaného v PC pro napájení kolejiště. Protože se mi jeden takový zdroj již delší dobu doma povaloval, rozhodl jsem se ho vyzkoušet. První problém na který můžeme narazit je, že některé zdroje se po zapnutí nerozběhnou, pokud nemají na výstupu připojenou zátěž. (většinou stačí připojit na výstup +5V odpor 5 ohm/10W, žárovku apod.). Tato problematika je popsána např. na www.hw.cz. Pokud se rozhodneme takový zdroj použít, musíme za něj samozřejmě zařadit vhodný regulátor.

Výhody zdroje:
Kvalitní výkonný zdroj stabilizovaného napětí +12V, který je schopen dodávat bez problémů proud až 6A.
Nízká pořizovací cena (z vraku starého PC ho lze často získat i zadarmo).

Nevýhody zdroje:
Nevýhodou může být problém s nastartováním zdroje. U některých typů se to nemusí vůbec podařit.
Další závažnější nevýhodou je, že zdroj nesplňuje přísnou bezpečnostní normu pro napájení hraček. Nechci tím strašit, ale je potřeba si uvědomit, že pokud by při provozu kolejiště došlo k úrazu elektrickým proudem a byl použit zdroj, který nesplňuje příslušnou bezpečnostní normu, tak může nastat velký problém...
Diskuze k tomu si můžete přečíst zde:
levné zdroje z PC a pod.

Jak jsem testoval:
Po připojení do sítě se zdroj normálně rozběhl a na výstupu jsem naměřil napětí +11,8V. Když jsem na výstup zdroje připojil svůj pulzní regulátor (s odpojeným stabilizátorem a bez ochranné diody), naměřil jsem na jeho výstupu napětí kolem +11V. Pro modelové ježdění je to hodnota dostačující. Problém se objevil ve vratné smyčce, kde některé starší stroje (PIKO) začaly být hodně "líné" a měly problémy při rozjezdu i s krátkými soupravami. Nové stroje s pětipólovými motory jezdily naprosto normálně a bez problémů. Ve vratné smyčce jsem naměřil už jen něco kolem +9V (napájení jde přes 2 diody, na kterých vzniká úbytek napětí necelé 2V). V této fázi testování jsem došel k názoru, že pro moje kolejiště bude lepší dále používat stávající zdroje (FZ1 a ROCO), které dávají vyšší napětí na výstupu a žádné problémy se neobjevují.
Po zveřejnění předchozích poznatků na webu jsem dostal několik e-mailů, které mě donutily vše znovu projít a proměřit. Vše jsem zkonzultoval s odborníkem, od kterého jsem se dozvěděl, že tyto spínané zdroje používané v PC jsou konstrukčně postaveny tak, že vyžadují na některém z výstupů, většinou na +5V, trvale připojenou zátěž (odběr proudu cca 1A), která není důležitá jen pro nastartování zdroje, ale hlavně pro jeho správnou funkci. V případě nepřipojení zátěže může docházet ke kolísání, výraznému zvlnění a zakmitávání výstupního napětí a zdroj není schopen dodávat požadovaný výkon. Pokud se měření provádí pouze obyčejným voltmetrem a ne osciloskopem, nic se nepozná. V mém případě zřejmě docházelo k nějakým takovým jevům ovlivněným činností pulzního regulátoru a měnící se zátěže při rozběhu motoru. Zkoušel jsem měřit napětí na výstupu zdroje při rozjezdu lokomotivy a v určitých momentech hodnota kolísala z +11,8V na hodnotu až +10,1V. Zdroj, který jsem pro pokusy použil se po připojení do sítě normálně nastartoval, takže jsem neměl důvod zatěžovat +5V větev a právě to bylo příčinou všech problémů s rozjezdem lokomotiv, s úbytkem napětí na regulátoru i s kolísáním napětí. Po zatížení +5V výstupu vše začalo fungovat tak jak má. Žádné problémy s rozjezdem, úbytek napětí na regulátoru je pouze 0,3V a napětí na výstupu zdroje je +12,1V.

Závěr:
Pro správnou funkci zdroje je nutné zatížit výstup +5V (odběr 1A) např. odporem 5 ohm/10W nebo autožárovkou.
Modely jezdí velice pěkně, jízda je klidná, a protože je zdroj dostatečně výkonný, nedochází při současné jízdě více lokomotiv k žádnému vzájemnému ovlivňování rychlosti jízdy.

Poznámka:
PC zdroj není vhodný pro napájení pulzního regulátoru, který nabízím k prodeji na svých stránkách.
Regulátor v sobě obsahuje stabilizátor napětí a je potřeba ho používat s nestabilizovanými napáječi, které umožňují správnou funkci stabilizátoru. PC zdroj je stabilizovaný a na výstupu dává (i nezatížený) přesně 12V, což neumožňuje správnou funkci stabilizátoru. 
  1
2
 

linka 2