A
linka
 


Sled návěstí na předvěsti, vjezdovém a odjezdovém návěstidle
(ve stanicích bez rychlostní návěstní soustavy)

Ve stanicích se starším zabezpečovacím zařízením nebo tam, kde došlo k pouhé náhradě mechanických návěstidel světelnými, bývá použití návěstní soustavy zjednodušeno podobně jako u mechanických návěstidel. Rychlostní návěstní soustava se zde neuplatňuje.
Světelná hlavní návěstidla mohou návěstit návěst Volno, Rychlost 40 km/h a volno, Výstraha, Rychlost 40 km/h a výstraha, Přivolávací návěst a Stůj. Při průjezdu stanicí jiným než přímým směrem se většinou do stanice vjíždí na návěst "Výstraha" nebo "Rychlost 40 km/h a výstraha" a povolení k průjezdu dává výpravčí. Záleží také na tom, jsou-li ve stanici odjezdová návěstidla u každé dopravní koleje nebo je-li použito pouze jedno skupinové odjezdové návěstidlo, a také na použitém zabezpečovacím zařízení.

Základní poloha
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.

Vjezd přímo   Vjezd do odbočky
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
 
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.

 

Průjezd přímo   Průjezd odbočkou
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
 
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.

 

Odjezd přímo   Odjezd odbočkou
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
 
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.

 

Průjezd na vedlejší trať   Průjezd na vedlejší trať
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.
 
Předvěst
Vjezdové
vjezdové zhl.
Odjezdové
odjezdové zhl.

 


 
linka 2