A
linka
 


Zapojení návěstidel (jednoduchá varianta pro 2 dopravní koleje)

Toto jednoduché zapojení umožňuje realizovat závislost mezi nastavenou vlakovou cestou a návěstidlem. Lze tak zabránit najetí do nesprávně přestavené výhybky. Pokud není nastavena správná vlaková cesta, nelze nastavit na návěstidle znak "volno" a odjet z příslušné koleje. Zapojení je vzhledem ke své jednoduchosti použitelné pouze pro stanici nebo výhybnu se dvěmi dopravními kolejemi.

Popis funkce:

Pokud výhybku V přestavíme přepínačem SV do polohy "rovně", je možno přepínačem SN 1 změnit znak na návěstidle N1 na "volno" a odjet z koleje 1. Odjezd z koleje 2 bude zablokován a na návěstidle N 2 se rozsvítí znak "stůj" a to nezávisle na poloze přepínače SN 2. Po přestavení výhybky do "odbočky" nastane obdobná situace. Přepínačem SN 2 je možno ovládat návěstidlo N 2, ale N 1 je přestaveno do polohy "stůj" a odjezd z koleje 1 je zablokován.
(Poznámka: Pro přehlednost není zakreslen společný nulový vodič.)

Přestavník výhybky musí být vybaven koncovým vypínáním.
Diody jsou běžné usměrňovací diody (napětí 16V a vyšší, proud cca 0,8 -1A)

1

 

 
linka 2