A
linka
 

 

Centrála z21 start a programovací kolej

Jedním z omezení centrály z21 start je absence samostatného výstupu na programovací kolej. Při nepozornosti se tak snadno může stát, že si nechtěně přeprogramujeme všechny lokomotivy na kolejišti třeba na stejnou adresu. Jednoduchým řešením je vyčlenit jednu kolej např. v nádraží pro programování. Tu je potřeba izolovat na obou koncích přerušením jedné kolejnice od ostatních částí kolejiště. Izolovaný úsek zapojíme přímo na výstup centrály a ostatní část kolejiště přes přepínač. Pokud budeme chtít programovat, přepínačem odpojíme zbytek kolejiště od signálu z centrály a budeme programovat pouze lokomotivu na této koleji. Kolej by měla být dostatečně dlouhá, aby bylo možné otestovat např. nastavení akceleračních křivek a rychlosti.
Druhý kontakt přepínače můžeme využít pro signalizaci na panelu.

Při studiu informací o DCC jsem na stránkách "DCC guru" Lokopina narazil na zajímavý článek o automatickém přepínání programovací koleje. Týká se ale centrály LENZ, která má samostatný výstup na programovací kolej. Při měření výstupu z21 jsem zjistil, že při čtení a zápisu CV centrála také vypíná napájení kolejí, takže by se toto zapojení dalo s určitou úpravou využít pro automatické odpojování kolejiště při programování.
Na rozdíl od centrály LENZ, která dle popisu v článku, po prvním čtení nebo zápisu CV odpojí výstup JK, z21 během čtení a zápisu vždy na okamžik zapne napájení kolejí. Relé nestačí na tyto změny dostatečně rychle reagovat, takže k odpojení kolejiště nedojde včas. Přidal jsem proto jednoduchý obvod, který zpožďuje přítah relé cca o 3s. Relé pak nereaguje na krátkodobou přítomnost signálu JK na výstupu centrály.
Odporem R1 je možné upravit zpoždění přítahu, tranzistor jsem použil z historických zásob, použít můžeme např. BD135, BD137, BD139 nebo jiný typ s podobnými parametry. Relé je typ M4-12H.
Druhý kontakt přepínače můžeme využít pro signalizaci na panelu. Jistou nevýhodou je, že LED se bude rozsvěcet i při stisku STOP nebo zkratu na kolejišti.

Popis funkce:

Při přepnutí Multimaus do režimu programování a načítání požadovaného CV centrála odpoji napájení na výstupu (J K).
Relé odpadne a svým kontaktem "a" odpojí napájení ostatních částí kolejiště. Kolej 2 (programovací) je připojena trvale k výstupu centrály. Po ukončení programování je na výstup centrály přivedeno napájení, přes odpor R1 se začne nabíjet kondenzátor a po přibližně 3s tranzistor sepne relé, které opět propojí kolejiště s centrálou. Schéma zobrazuje klidový stav bez napájení J K.
Na svém kolejišti využívám kombinaci obojího. Přepínačem přepínám kolejiště do programovacího režimu a reléový obvod je poslední ochrana před chybou obsluhy. Blbovzdorné ochrany není nikdy dostatek....


 
linka 2