A
linka
 


Úprava výhybek Tillig

U těchto výhybek se mohou objevovat problémy s přívodem napájecího napětí. Lokomotivy se zastavují buď pro nepřítomnost napětí nebo dochází ke zkratu mezi pohyblivým jazykem (9) a vnitřní stranou kola při jízdě do odbočky. Velmi jednoduchou úpravou je možno výrazně zlepšit elektrické vlastnosti.

V místech označených modře připájíme propojky z tenkého ohebného drátu (nejlépe zespodu nebo z vnější strany kolejnice). Následně vyjmeme srdcovku (13) a odstraníme propojovací plíšek (7). Na takto upravené výhybce zůstává srdcovka trvale bez napájení, ale napájení ostatních částí není závislé na kontaktu mezi jazykem a kolejnicí a tedy na míře znečištění tohoto místa. Jazyk (9) je připojen na stejnou polaritu jakou má projíždějící kolo a nedochází tedy ke zkratu.

Pokud u přestavníku nevyužíváme kontakty pro zpětné hlášení, lze je využít pro napájení srdcovky.

1

 
linka 2