A
linka
 


Stavění vlakové cesty jedním tlačítkem

V některých případech je výhodné ovládat přestavníky výhybek ve zhlaví stanice stiskem jediného tlačítka u příslušné staniční koleje (např. ovládání skrytého nádraží apod.). Jeho stiskem dojde k přestavení všech výhybek do polohy umožňující vjezd na zvolenou kolej. Následující schémata ukazují možné způsoby zapojení.

Schéma 1

Schéma 2

Popis zapojení
Vývody přestavníků výhybek V1-V3 jsou označeny písmeny "o" (směr do odbočky), "r" (směr rovně).
Diody jsou běžné usměrňovací typy pro napětí 16V a vyšší, proud minimálně 2A.
V případě úpravy zapojení pro jiný tvar zhlaví je potřeba dodržet zásadu, že pokud je vývod přestavníku připojen na více než jedno tlačítko, musí být do obvodu vždy zařazena dioda, která propouští proud pouze jedním směrem a zabraňuje tak nežádoucímu spínání ostatních přestavníků. 
linka 2