A
linka
 


Ovládání přestavníku bez koncového vypínání pomocí přepínače
(zapojení s kondenzátorem)

V případě, že používáme přestavník bez koncového vypínání a ovládáme ho pouze dvěma tlačítky, může při jejich delším přidržení nebo stisku obou současně snadno dojít k jeho zničení (v případě dětí nelze tyto možnosti vyloučit).
Následující zapojení umožňuje použít pro ovládání přestavníku běžný páčkový přepínač. Na schématu jsou nakresleny dva přestavníky (P1 a P2), každý v jiné poloze.

Při překládání kontaktu přepínače se kondenzátor střídavě nabíjí (stav u přestavníku P2) nebo vybíjí (stav u přestavníku P1) přes vinutí cívky přestavníku. Nabíjecí nebo vybíjecí proudový impuls při správné volbě kapacity kondenzátoru výhybku spolehlivě přestaví.

D - běžná křemíková usměrňovací dioda (na napětí 16V a vyšší, proud cca 0,8 -1A).
C - elektrolytický kondenzátor na napětí 25-35V
P1, P2 - přestavník výhybky

Kapacitu kondenzátoru je třeba určit zkusmo. Pozor na správnou polaritu
Přestavníky Tillig pracují dobře z kapacitou 4500-5000uF, ROCO 100-1000uF.
Lepší je použít pro každý přestavník vlastní usměrňovací diodu.

1


Zdroj: Malá železnice 6 - Elektronické doplňky modelového kolejištěOvládání přestavníku bez koncového vypínání pomocí přepínače
(zapojení s relé)

Další možností je použít jednoduchý obvod s relé.

Obr.1 ukazuje výchozí stav. Přepnutím přepínače S se přes kontakt "b" relé R připojí cívka 2 přestavníku k napájení, dojde k přestavení výhybky a současně sepne relé R a přeruší kontaktem "b" napájení cívky 2. Obvod se dostane do stavu na obr.2. Výhybka je přestavena a cívky přestavníku jsou odpojeny.
Při přepnutí přepínače S do opačné polohy
se přes kontakt "a" relé R připojí cívka 1 přestavníku k napájení, dojde k přestavení výhybky a současně sepne relé R a cívku 1 kontaktem "a" odpojí. Obvod se dostane do stavu na obr.1. Kondenzátor C1 zpožďuje odpad relé R a jeho kapacita určuje délku přestavovacího impulzu.

Dioda D usměrňuje střídavé napájecí napětí a kondenzátor C zajišťuje jeho filtraci, aby nedocházelo ke kmitání relé a tím k nesprávné funkci obvodu..

1 2
Obr.1

Obr.2


Použité součástky:

D - běžná usměrňovací dioda pro napětí >25V a proud >2 A
R - odpor 680 ohm
C - elektrolytický kondenzátor 500M / 25V
C1
- elektrolytický kondenzátor 25M / 25V
Relé - M4-12H (viz. https://www.gme.cz/
)

 

 
linka 2