A
linka
 


Osvětlení vagónu LED diodami

Osvětlení vagónů pomocí klasických žárovek má některé nedostatky. Intenzita světla je závislá na rychlosti jízdy soupravy, takže při pomalých rychlostech vagóny téměř nesvítí, při přejíždění výhybek světlo poblikává, zanedbatelný není ani odběr proudu a cena žárovek. Tyto nedostatky lze částečně odstranit použitím vysoce svítivých LED diod. Jejich cena je sice srovnatelná s cenou žárovek, ale jejich životnost je nesrovnatelně vyšší. Další výhodou je nelineární závislost intenzity svitu LED diody na velikosti napětí. To znamená, že i při velmi pomalé jízdě je intenzita světla dostatečná a jen o málo slabší než při normální rychlosti soupravy. Také odběr proudu diod je nižší než u žárovek.

Schéma zapojení:

Protože LED diody svítí jen při napětí jedné polarity, je potřeba do obvodu zařadit usměrňovač, který zajistí, aby polarita napětí na diodách byla nezávislá na polaritě napětí v kolejích. Dále je potřeba zařadit do obvodu předřadný odpor R, který snižuje napětí na diodách na povolenou úroveň, a kondenzátor C, který vyrovnává výpadky napájení při přejíždění výhybek a odstraňuje tak poblikávání osvětlení během jízdy. Pokud používáme pulzní regulátor jízdy, zajišťuje kondenzátor téměř konstantní osvětlení i při velmi pomalé jízdě. 
  

1

Použité součástky:

Usměrňovač (diodový můstek) - B250C1500 (nebo podobný na napětí vyšší než 15V)
C - elektrolytický kondenzátor přibližně 1000uF / 15V (může mít i nižší kapacitu)
R - odpor 1k5
D1, D2 - LED diody (bílé), průměr 5 nebo 3 mm


Popis úpravy u rychlíkového vagónu (PIKO):

Pokud se rozhodneme nahradit žárovky LED diodami, je třeba provést několik drobných úprav.
Nejprve vymontujeme držák osvětlení z vagónu a vyjmeme žárovky. Potom opatrně odehneme zadní kontaktní plíšky obou žárovkových objímek. Tím vytvoříme dostatečný prostor pro LED diody, které na místa žárovek zasuneme. Následně opatrně připájíme ostatní součástky a propojíme vodiči. Vývody součástek je vhodné opatřit bužírkami.

  

2

3
A tady je výsledek (regulátor jízdy je vytočen pouze do polohy, kdy se lokomotiva ještě nerozjede).


 
linka 2