A
linka
 

Indikace obsazení kolejového úseku

Pokud na kolejišti chceme provozovat např. skryté nádraží, je potřeba, aby se na ovládacím panelu zobrazovala informace o tom, která kolej je právě obsazená. Existuje více způsobů jak zjišťovat obsazení kolejového úseku. Pokud nepotřebujeme indikovat jedoucí vozidlo nebo odstavené vagóny, ale stačí nám pouze informace o tom, na kterém izolovaném úseku stojí lokomotiva, pak můžeme použít následující zapojení (zapojení nelze použít pro DCC).

Zapojení na obr.1 je závislé na polaritě napájecího napětí v kolejích a indikuje přítomnost lokomotivy pouze při nastavení jednoho směru jízdy.

Zapojení na obr.2 je na polaritě napětí v kolejích nezávislé.
 

 
          
Obr. 1 Obr. 2

 

Popis funkce:

Funkce obvodu je velmi jednoduchá. Paralelně ke spínači izolovaného úseku je připojen obvod s LED diodou. Po zastavení lokomotivy v izolovaném úseku se přes vinutí motoru uzavře obvod a LED dioda se rozsvítí. Proud procházející motorem je velmi malý a nestačí k jeho roztočení.

Výhody:

Zapojení je velmi jednoduché a zvládne ho i úplný začátečník. Není nutné instalovat žádné kolejové kontakty nebo snímače pod koleje. Indikátory lze dodatečně zabudovat do ovládacího panelu bez nutnosti dalšího drátování pod kolejištěm. Velmi nízká pořizovací cena.

Nevýhody:

Indikátor obsazení svítí pouze v případě, že regulátor jízdy není nastaven na nule.

Použité součástky:

Usměrňovač (diodový můstek) - B250C1500 (nebo podobný na napětí vyšší než 15V)
R - odpor 560 - 1000 ohm
D - běžná LED dioda

 

 
linka 2