A
linka
 


Připojení dvou ovladačů ke kolejišti

Pokud máme kolejiště rozděleno na dva samostatně napájené okruhy, např. hlavní a vedlejší trať, můžeme použít následující způsob připojení ovladačů, který nám poskytne více možností ovládání.
Zapojení umožňuje pomocí přepínačů P1 a P2 připojit kterýkoli z ovladačů ke kterémukoli z okruhů nebo oba okruhy připojit pouze k jednomu z ovladačů.
Např. vlak, který řídí obsluha ovladačem 1 na hlavní trati (okruh 1) může po přepnutí přepínače P2 plynule přejet na vedlejší trať (okruh 2) bez nutnosti výměny ovladače.
Pokud kolejiště obsluhují dvě osoby a každá má na starosti jednu trať, mohou si takto snadno např. v odbočné stanici předávat vlaky bez nutnosti hlídání přejezdu mezi okruhy nastavováním stejné rychlosti a směru na ovladačích.
 
linka 2