BR 130 "Ragulin" PIKO - výměna motoru (použití motoru z CDROM mechaniky)

Ve svém vozovém parku mám tuto lokomotivu z produkce PIKO bývalé NDR již více než 30 let. Její jízdní vlastnosti byly už velmi špatné, plynulý rozjezd a zastavování bylo nemožné, model byl velmi hlučný.

BR 130 "Ragulin" (PIKO)

V internetové konferenci na www.k-report.net jsem narazil na zajímavou informaci o použití motorků ze starých CDROM mechanik v železničních modelech. Jedna taková stará mechanika se mi neužitečně povalovala ve skříni, a tak jsem jí podrobil důkladnějšímu rozboru. Po krátké operaci vydala 3 kusy motorků, které se zdály být vhodné pro použití k pohonu lokomotiv.

Původní motor    Motor z CD mechaniky a díl pro jeho uchycení

Protože jsem zatím neměl s podobnou úpravou pohonu modelů žádné zkušenosti, snažil jsem se celou přestavbu provést tak, aby bylo možno v případě neúspěchu vše vrátit bez větších problémů do původního stavu.
Nejprve jsem z lokomotivy vymontoval původní motor a opatrně z jeho hřídele stáhl ozubené kolo. Nový motor z CDROM mechaniky má jiné rozměry, proto bylo před jeho montáží třeba trochu zabrousit pohyblivou část podvozku, aby nedrhla o motor a podvozek se mohl volně pohybovat. K uchycení motoru jsem využil část plastového výlisku, na kterém byl uchycen v CDROM mechanice a na něj nalepil pásek z cuprextitové destičky. Takto upravený díl s novým motorem jsem zalepil do vypilovaných zářezů v podvozku. Tím byl nový motor usazen na svém místě. Nyní zbývalo ještě prodloužit hřídel motoru a vyrobit ložisko, ve kterém se bude otáčet a současně fixovat přesnou polohu.
K výrobě ložiska jsem použil ozubené kolečko z CDROM mechaniky a kousek mosazné trubičky, který jsem vlepil do jeho středového otvoru a vše přilepil na úchyt původního motoru.
Prodloužená část hřídele je vyrobena z tenké mosazné trubičky, prochází novým ložiskem a bužírkou je napojena na hřídel motoru. Na jejím konci je nasazeno původní ozubené kolo.
Po připájení přívodů motoru a promazání všech pohyblivých částí bylo možno otestovat jízdu.

V tomto místě je třeba zabrousit pohyblivou část podvozku, aby nedrhla o motor. Uchycení motoru
 
Ložisko hřídele vyrobené z ozubeného kolečka a mosazné trubičky Uložení nového motoru

Jízdní vlastnosti lokomotivy se podstatně zlepšily a výrazně se snížila hlučnost. Plynulé rozjezdy i zastavení jsou bez problémů, lokomotiva může nyní jezdit i velmi pomalu (krokem). Rychlost modelu i tažná síla je s novým motorem v podstatě stejná jako před úpravou. 

Informace o motorech z CDROM mechaniky 
Použitý motor je z mechaniky TOSCHIBA model XM-5301B. Tato mechanika obsahovala 3 motory.
2x typ RF-300C-11440 (5,9V)
1x typ RF-300C-12330 (4,0V)
Velikost napětí v závorce je v katalogu výrobce motorů (MABUCHI) uváděna jako hodnota jmenovitá. Pracovní rozsah napětí se pohybuje v hodnotách vyšších (maximální hodnota je u většiny motorů přibližně dvojnásobek jmenovitého napětí).
Pro přestavbu jsem použil motor RF-300C-11440 (5,9V). Jeho přesné technické parametry se mi v katalogu výrobce nepodařilo zjistit, protože stáří mechaniky je asi10 let a tento typ motoru se již nevyrábí.

Odkazy na stránky výrobce:

http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/p_0304.html
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/technic/t_0302.html
http://www.kysanelectronics.com