Průjezd návěstidla v opačném směru

Způsobů, jak zajistit průjezd povolovacího úseku návěstidla v poloze "Stůj" v opačném směru je více.

V literatuře se běžně uvádí zapojení s diodou. Jeho zásadní nevýhodou je, že vlak, který stojí na červenou před návěstidlem se při změně polarity napětí v kolejích rozjede opačným směrem.

Použité součástky:

D - běžná usměrňovací dioda pro napětí >15V a proud >1 A

____________________________________________________________________________________

Dalším způsobem je napájení podle vlakové cesty. Od návěstidla platného pro daný směr jízdy jsou napájeny všechny následující úseky postavené vlakové cesty až k dalšímu platnému návěstidlu.
Je-li např. návěstidlo L v poloze "Volno", je napájen jeho povolovací úsek přes sepnutý spínač L a současně je přes kontakty zpětného ohlasu výhybek napájen povolovací úsek odjezdového návěstidla S1. Spínač S1 je rozpojen, odjezdové návěstidlo je v poloze "Stůj".
Pokud ovládáme výhybky dvoupólovým přepínačem, můžeme místo kontaktů zpětného ohasu použít volné kontakty přepínače. Samozřejmě je nutné použít přestavníky s koncovým vypínáním nebo přestavník ovládat obvodem s kondenzátorem.
Spínač Posun přerušuje propojení povolovacích úseků, aby manipulace ve stanici neovlivňovala vlak čekající před vjezdovým návěstidlem.

Pro zjednodušení je zakreslen pouze obvod ovládání trakčního napětí.

___________________________________________________________________________________

Následující zapojení s relé umožňuje průjezd povolovacího úseku v opačném směru bez nutnosti vazby na další obvody a polarita napětí v kolejích nemá vliv na soupravu stojící před návěstidlem. Odjezd soupravy stojící v povolovacím úseku je možný pouze při návěsti "Volno". Jedinou podmínkou je, že vlak při průjezdu povolovacího úseku v opačném směru nezastavíme.

Popis zapojení:

Návěstidlo je v poloze "Stůj" a povolovací úsek je kontaktem "b" přepínače N odpojen. Vlak přijíždějící zprava před návěstidlem automaticky zastaví a jeho další jízda je možná až po přestavení návěstidla na "Volno", kdy je kontaktem "b" připojeno trakční napětí do povolovacího úseku.
Pokud jede souprava v opačném směru vyznačeném šipkou, dojde při přejezdu lokomotivy přes izolační mezeru povolovacího úseku k sepnutí relé A, které svým kontaktem "a" připojí úsek k trakčnímu napětí a zároveň si tím vytvoří vlastní přidržovací obvod. Relé A odpadne pouze v případě nastavení regulátoru jízdy na nulu nebo při změně směru jízdy.
Dioda D zajišťuje funkci obvodu pouze pro jízdu ve směru pro který návěstidlo neplatí. Kondenzátor C vyhlazuje trakční napětí pro napájení relé.

Použité součástky:

D - běžná usměrňovací dioda pro napětí >15V a proud >100 mA
C - elektrolytický kondenzátor 100M - 500M/16V
M - diodový usměrňovací můstek pro napětí >15V a proud >100 mA
Relé - M4-12H (viz. http://www.gme.cz/)

___________________________________________________________________________________

Zastavení před návěstidlem

Předcházejícího zapojení můžeme využít i v opačném případě, kdy zastavování vlaku před návěstidlem chceme ovládat ručně, ale používáme zapojení, kdy je návěstidlo i jeho povolovací úsek ovládán současně a vlak zastavuje automaticky.

Popis zapojení:

Schéma zapojení a jeho funkce je stejná jako v předchozím případě, pouze dioda D a kondenzátor C musí být zapojeny opačně. Návěstidlo je v poloze "Stůj" a povolovací úsek je kontaktem "b" přepínače N odpojen. Při vjezdu vlaku do úseku ve směru vyznačeném šipkou, dojde při přejezdu lokomotivy přes izolační mezeru povolovacího úseku k sepnutí relé A, které svým kontaktem "a" připojí úsek k trakčnímu napětí a zároveň si tím vytvoří vlastní přidržovací obvod. S lokomotivou vjedeme do povolovacího úseku a plynule zastavíme, tím dojde k vypnutí trakčního napětí, relé A odpadne a rozpojí kontaktem "a" svůj přidržovací obvod a odpojí povolovací úsek od napájení. Jakákoliv další následná změna trakčního napětí již nemá na stojící vlak žádný vliv. Další jízda je možná až po přestavení návěstidla na "Volno".
Použité relé M4-12H odpadá při napětí přibližně 3V, při kterém lokomotiva už stojí a spolehlivě pracuje i při velmi nízké rychlosti jízdy. Kondenzátor C zajišťuje nejen filtraci napájení, ale i zpožděný odpad relé A při zastavování (při kapacitě 1000uF přibližně 1s). Dioda D zajišťuje funkci obvodu pouze pro jízdu ve směru šipky a současně zabraňuje zpětnému vybíjení kondenzátoru C přes motor lokomotivy.

Použité součástky:

D - běžná usměrňovací dioda pro napětí >15V a proud >100 mA
C - elektrolytický kondenzátor 100M - 500M/16V
M - diodový usměrňovací můstek pro napětí >15V a proud >100 mA
Relé - M4-12H (viz. http://www.gme.cz/)

___________________________________________________________________________________

Průjezd návěstidla v opačném směru a zastavení před návěstidlem

Následující schéma sdružuje obě předcházející varianty. Návěstidlo lze projíždět v opačném směru a lze před ním plynule ručně zastavovat.

Popis zapojení:

Schéma zapojení a jeho funkce je stejná jako v předchozích případech. Místo diody D je použit diodový můstek M, který zajišťuje, že relé A spíná při obou směrech jízdy. Kondenzátor C zajišťuje filtraci napájení a zpožděný odpad relé A při zastavování .

Použité součástky:

D - běžná usměrňovací dioda pro napětí >15V a proud >100 mA
C - elektrolytický kondenzátor 100M - 500M/16V
M - diodový usměrňovací můstek pro napětí >15V a proud >100 mA
Relé - M4-12H (viz. http://www.gme.cz/)