A
linka
 


Lokomotivní dekodér ZIMO MX630P16 - mapování funkcí

Po instalaci zvukového dekodéru do jedné z lokomotiv mě zbyl jeden dekodér ZIMO MX630P16 (rozhraní Plux16). Osadil jsem jím nově pořízenou Bardotku od MTB. Protože se mě zalíbilo nastavení funkčních tlačítek u zvukových dekodérů se zvuky od Jacek-modely, pokusil jsem se o stejné nastavení i u tohoto dekodéru.

F0 - ovládání předních světel (směrově závislé)
F1 - ovládání zadních světel (směrově závislé)
F2 - samostatné ovládání horního reflektoru
F3 - posun - poloviční rychlost a svítí přední světla na obou stranách
F4 - deaktivace brzdící a rozjezdové křivky
F5 - osvětlení kabiny

Lokomotiva je vybavena rozhraním Plux22, takže při osazení dekodérem s rozhraním Plux16, který obsazuje pouze pin 3-18, jsou některé funkce nedostupné. Nelze samostatně ovládat horní reflektor a osvětlení kabiny (viz. schéma). Barevně je vyznačeno, které piny obsazuje Plux16.

MTB
schéma lokomotivy řady 749 MTB H0 (pdf)

MX630P16
Zapojení dekodéru (pohled ze strany pinů)

Mapování funkcí pro dekodéry ZIMO je dobře popsáno zde http://lokopin.wz.cz/digital/maping.htm
Není zde ale popsáno vše a ani manuál k dekodéru není moc sdílný, takže některá nastavení CV jsem prováděl metodou pokus-omyl. Výsledek snažení je v následující tabulce.

nastaveni


 
linka 2